+381 11 303 91 04|office@confida.rs

Usvojen je Zaključak Vlade o novim merama podrške privrednim subjektima usled COVID-19

Na sednici Vlade Republike Srbije donet je Zaključak, kojim je Vlada Republike Srbije dala saglasnost da se privrednim subjektima isplate dodatna direktna davanja i odobri odlaganje plaćanja pojedinih javnih prihoda, pod propisanim uslovima.

U tom smislu, potrebno je razlikovati četiri vrste subjekata koje Zaključak reguliše:

1) privredni subjekti koji nisu velika pravna lica i koji su ostvarili pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020) („Uredba“) i koja su im isplaćena u julu;

2) velika pravna lica koja su imala pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i tо pravo nisu izgubila;

3) privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, ali ne spadaju u prethodne dve vrste (primer radi privredni subjekti koji su imali pravo na mere u skladu sa Uredbom, ali ih nisu prihvatili);

4) privredni subjekti koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV-a (misli se na fizička lica koja imaju status: preduzetnik drugo lice) nakon 15. marta a zaključno 20. julom 2020. godine.

Razlikovanje napred navedenih vrsta je značajno kako u pogledu ostvarivanja prava na direktna davanja, tako i u pogledu prava na odlaganje dospelosti javnih prihoda.

1) Direktna davanja privrednim subjektima

Privrednim subjektima koji nisu velika pravna lica i koji su ostvarili pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i kojima su direktna davanja isplaćena u julu mesecu vršiće se bespovratna uplata novčanih sredstava u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine u dva meseca. Ova kategorija privrednih subjekata dodatna direktna davanja ostvaruje bez obaveze preduzimanja bilo koje radnje, ali za pogodnost u vidu odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade ima obavezu podnošenja poreske prijave na Obrascu PPP-PD za avgust mesec, pri čemu se u polje 1.4. – datum plaćanja unosi 5. januar 2021.

Velika pravna lica koja su imala pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i tо pravo nisu izgubila ostvaruju pravo na dodatna direktna davanja pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine dostave Obrazac SL, za jun i jul 2020. godine. Broj zaposlenih naveden u Obrascima SL za jun i jul množi se iznosom od 50% minimalne zarade za mart 2020. godine, što iznosi 15.183,52 dinara. Prva uplata direktnog davanja vršiće se u avgustu, a druga u septembru 2020. godine.

Treća vrsta privrednih subjekata ima pravo na direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine (36.440,45 dinara) po zaposlenom, pod uslovom da najkasnije do 15. septembra 2020. godine, podnesu Obrazac PPP-PD za avgust mesec, pri čemu se u polje 1.4. – datum plaćanja unosi 5. januar 2021. godine. Važno je imati u vidu da se podnosi samo jedna prijava sa datumom plaćanja definisanim kao 5. januar 2021 i biće izvršena jedna uplata u napred navedenom iznosu.

Novoosnovani privredni subjekti imaju pravo na direktna davanja u visini od 120% minimalne neto zarade (36.440,45 dinara) po zaposlenom i podeljeni su u dve grupe, i to:

a) privredni subjekti koji imaju zaposlene, odnosno podnose Obrazac PPP-PD – ova grupa prijavu za avgust podnosi najkasnije do 15. septembra 2020, sa datumom plaćanja definisanim kao 5. januar 2021; i

b) privredni subjekti koji ne podnose Obrazac PPP-PD (preduzetnik paušalac, preduzetnik drugo lice, kao i preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji se nisu opredelili za ličnu zaradu, što znači da

ne podnose pojedinačnu poresku prijavu) – ova grupa ne podnosi Obrazac PPP-PD, već pravo na direktna davanja ostvaruje automatski.

Isplata direktnih davanja vrši se na poseban namenski račun – COVID-19 kod banke koja vodi tekući račun tog privrednog subjekta. U tom smislu, privrednim subjektima koji imaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19 isplate direktnih davanja se vrše na te račun, a onima koji nemaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19, računi će biti otvoreni u cilju realizacije plaćanja direktnih davanja u skladu sa Zaključkom (računi će biti otvoreni ili u jedinoj banci u kojoj imaju račun ili će Poreska uprava odabrati banku u kojoj će račun biti otvoren).

Važno je imati u vidu da se primljena direktna davanja koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, a sredstva koja se ne iskoriste će biti preneta na račun budžeta.

2) Odlaganje dospelosti pojedinih javnih prihoda

Zaključkom je predviđeno odlaganje dospelosti za plaćanje javnih prihoda, samo za jedan mesec, i to:

  • poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada;
  • poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika;
  • poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Napominjemo da nije predviđeno dodatno odlaganje akontacije poreza na dobit pravnih lica.

Porez i doprinosi na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju privredni subjekti koji su podneli Obrazac PPP-PD za avgust 2020. godine sa upisanim datumom plaćanja 5. januar 2021. godine, dospevaju za plaćanje 5. januara 2021. godine.

U slučaju preduzetnika paušalaca koji su ostvarili pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i koja su im isplaćena u julu odlaže se akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti koja za plaćanje dospeva u avgustu 2020. godine do 5. januara 2021. godine.

U slučaju ostalih preduzetnika paušalaca (oni koji su imali pravo na direktna davanja iz Uredbe ali ih nisu koristili i novoregistrovani preduzetnici paušalci u periodu od 15. marta zaključno 20. jula 2020. godine) odlaže se akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti koja za plaćanje dospeva u septembru 2020. godine do 5. januara 2021. godine.

U slučaju preduzetnika (osim paušalaca) koji su ostvarili pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i koja su im isplaćena u julu odlaže se akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti koja dospeva u avgustu 2020. godine do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu (odnosno najkasnije do 15. aprila 2021).

U slučaju ostalih preduzetnika, osim paušalaca koji su imali pravo na direktna davanja iz Uredbe ali ih nisu koristili i novoregistrovani preduzetnici paušalci u periodu od 15. marta zaključno 20. jula 2020. godine odlaže se akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti koja za plaćanje dospeva u septembru 2020. godine do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu (odnosno najkasnije do 15. aprila 2021).

3) Gubitak prava na korišćenje mera

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje mera iz Zaključka ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje uplate novih direktnih davanja u skladu sa Zaključkom. Drugim rečima, rok za održavanje broja zaposlenih se produžava budući da se očekuje da će plaćanja biti realizovana do kraja septembra.

2020-07-31T10:12:33+00:00 July 31st, 2020|

Leave A Comment