+381 11 303 91 04|office@confida.rs
Loading...
Poslovno savetovanje i revizija 2019-10-07T09:07:52+00:00

Poslovno savetovanje

U Confidi posmatramo reviziju kao jedan veoma složen proces sa vitalnim značajem u lancu izveštavanja. Naši pouzdani savetnici pristupaju reviziji sa dubokim i širokim razumevanjem razmatrajući sve aspekte vašeg poslovanja. Krećemo od identifikovanja unutrašnjih problema upravljanja i uvida koje su osnova za rešavanje trenutnih i budućih izazova vašeg poslovanja.

Obezbeđivanje usklađenosti sa najsavremenijim izveštavanjem i regulatornim standardima

Naš glavni fokus je obezbeđivanje usklađenosti sa najsavremenijim izveštavanjem i regulatornim standardima kada je u pitanju procena Vašeg poslovanja, kao i procena rizika sa kojima se vaša kompanija suočava, kako se upravlja tim rizikom i nivo transparentnosti Vašeg procesa izveštavanja.

Naša savesna procena usmerena je ka najkritičnijim komponentama transakcija koje uključuju:

  • Identifikaciju i kvalifikaciju industrijskih rizika i mogućnosti

  • Evaluaciju prošlih zarada i novčanih tokova i procena kvaliteta imovine

  • Identifikaciju mogućih skrivenih troškova

  • Identifikaciju poreskih izloženosti

  • Identifikaciju obaveza

  • Identifikaciju problema koji mogu uticati na kupovnu cenu

Revizija

Revizija je mnogo više od samih brojeva, mi vidimo ove brojeve kao priču o dostignućima i ambicijama, uspešnim projektima i novim planovima. Sa našim savetima pomažemo Vam u unapređenju Vašeg poslovanja primenom potrebnih promena u starim strukturama koje više ne služe vašoj kompaniji.

Confida takođe nudi zakonske revizije i druge usluge vezane za reviziju, kao što je Dužna Pažnja.

U zavisnosti od veličine transakcije i rizika utvrđujemo obim procene.

Izveštaj o transparentnosti 2018

Izveštaj o transparentnosti 2017

Izveštaj o transparentnosti 2016.

Izveštaj o transparentnosti 2015.

Izveštaj o transparentnosti 2014.

DA LI IMATE PITANJE ZA NAŠE EKSPERTE VEZANO ZA POSLEDICE COVID-19?

POSTAVI PITANJE