+381 11 303 91 04|office@confida.rs
Loading...
Finansijsko savetovanje 2019-10-07T09:18:52+00:00

Finansijsko savetovanje

Preduzeća su sklona stalnoj promeni i gotovo da ne postoji kompanije koja se ne suočava sa složenim izazovima. Odeljenje za finansijsko savetovanje kompanije Confida Vam pomaže u navigaciji i oblikovanju ovih promena kroz širok spektar profesionalnih poslovnih i strateških konsultantskih usluga.

Pošto svako poslovanje ima određene bolne tačke, nudimo potpuno prilagođeni pristup koji Vam pomaže da pronađete praktična i efikasna rešenja prilagođena potrebama naših klijenata u dinamičnom ekonomskom okruženju. U kriznim situacijama, saveti koji su ciljano upereni ka ekonomskom restrukturiranju su od ključnog značaja.

Najbolji dokaz naše ekspertize u finansijskim savetodavnim uslugama su brojni projekti koje smo uspešno završili za naše klijente.

Usluge finansijskog savetovanja

Confida nudi sledeće usluge finansijskog savetovanja:

  • Projektni menadžment

  • Stvaranje poslovnih planova

  • Sprovođenje studija tržišta

  • Optimizacija procesa

  • Organizovanje fakturisanja i naplate duga

  • Predviđanja i budžetiranje

Naš pristup

Naš pristup je holistički, što znači da pomažemo našim klijentima u postavljanju značajnih sistema kontrole i troškovnog računovodstva, kao i u pripremi poslovnih planova i budžetiranja. Naši najsavremeniji i kompatibilni programi za obradu podataka omogućavaju efikasan prenos podataka i eksterne procene.

Nudimo kontinuiranu podršku svim našim klijentima – dokaz našeg stručnog znanja je u brojnim projektima koje smo uspešno izveli.

DA LI IMATE PITANJE ZA NAŠE EKSPERTE VEZANO ZA POSLEDICE COVID-19?

POSTAVI PITANJE