+381 11 303 91 04|office@confida.rs
Loading...
Obračun zarada 2018-05-29T15:57:33+00:00

Obračun zarada

Obračun zarada zaposlenih može biti dugotrajan i zahtevan proces. Mi vam možemo ponuditi kompletno rešenje koje vam daje sve prednosti odeljenja za obračun zarade ali bez dodatnih troškova i odgovornosti.

Naše sveobuhvatne usluge obračuna zarade u potpunosti preuzimaju vase obaveze oko procesa plaćanja i omogućavaju vam da se usredsredite na vašu osnovnu delatnost.

Možemo vam ponuditi brojna rešenja za obračun zarade koja su posebno dizajnirana da odgovaraju vašem timu i industriji bez obzira na njihovu veličinu. Naši paketi za platni promet su fleksibilni i podržavaju razmenu podataka u elektronskom ili štampanom obliku.

Preciznost isplata je izuzetno važna jer se odražava na vaše poslovanje i utiče na vaš odnos sa zaposlenjima. Pomažemo Vam u jačanju ove obaveze dostavom plažnih listova u skladu sa ugovorenim vremenskim okvirom.

Naš proces:

Naš proces obračuna zarada uključuje:

 • Mesečna obrada platnog spiska

 • Godišnji obračun poreza na dohodak

 • Registrovanje i odjavljivanje zaposlenih nadležnim službama

 • Priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama

 • Obračun zarada i zarada zaposlenih u skladu sa zakonskim propisima

 • Redovno ažuriranje svih zakonskih promena u odnosu na platni spisak

 • Obrada doprinisa za penzijsko i zdravstvenog osiguranje

 • Automatski proces (importovanje i eksportovanje dokumenata) i fleksibilnost u pogledu formata dokumenata

 • Elektronski izveštaji

 • Potpuna tajnost u čuvanju vaših podataka

Usluge zapošljavanja nerezidenata

Za zapošljavanje stranaca možemo Vam pomoći da sastavite i pojednostavite svoje zakonodavne i poreske obaveze prema stranim državljanjima a to uključuje sledeće usluge:

 • Obračun plata i doprinosa za zaposlene kod poslodavaca koji nisu prijavljeni kod nadležnih institucija u Srbiji

 • Pomoć u stvaranju neophodnih ugovora o socijalnom osiguranju i registraciji kod nadležnih organa za kompanije koje imaju sedište izvan Srbije

 • Priprema plata za strane državljane i obračun izuzeća za doprinosa za socijalno osiguranje u Srbije

 • Pomoć u izradi unutrasnjeg Sistema nadoknade troškova i podnošenje istih poreskim organima

 • Obrada dirketorskih plata

 • Pristup interdisciplinarnoj mreži Confida, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

DA LI IMATE PITANJE ZA NAŠE EKSPERTE?

POSTAVI PITANJE