+381 11 303 91 04|office@confida.rs
COVID-19 2020-05-12T23:04:31+00:00

Analiza posledica COVID-19 i planiranje likvidnosti (mogućnosti plaćanja obaveza)

 • Proučavanje kratkoročnih i srednjoročnih posledica pandemije na kompaniju, klijente i dobavljače

 • Određivanje neophodnih sredstava za održavanje likvidnosti odnosno proračun likvidnosti

 • Simulacija mogućih različitih scenarija kao osnova za operativne i finansijske planove i mere.

Prepoznavanja i odabir dostupnih opcija za finansiranje (odnosno odabir odgovarajućih mera finansijske podrške)

 • Analiza i provera primenljivosti mogućih mera podrške (koji su u ponudi od strane fondova i drugih državnih organa)

 • Identifikacija alternativnih izvora finansiranja

 • Evaluacija mogućnosti finansiranja u okviru firme (odlaganja plaćanja poreza, working capital management etc.)

Podrška prilikom prijave za postojeće instrumente u borbi protiv posledica koronavirusa

 • Priprema ili kontrolisanje zahteva za dobijanje sredstava u bankama i ostalim institucijama

 • Podrška prilikom dokazivanja da kompanija nije u finansijskim poteškoćama

 • Podrška prilikom dokumentovanja posledica COVID-19-a na stanje finansija i zarade u firmi (Planiranje zarada i likvidnosti)

 • Određivanje i kontrolisanje fiksnih troškova koji se mogu pokriti

 • Priprema prognoze preživljavanja radi smanjenja rizika odgovornosti za vođenje posla

Kontinuirano praćenje izvođenja

 • Podrška prilikom razgovora sa Bankama, Fondovima i ostalim institucijama

 • Podrška prilikom predaja izveštaja bankama i fondovima

 • Kontinuirano praćenje i podrška prilikom implementacije ostalih mera restrukturisanja

 • Priprema integrisanih planova računanja i analiza odstupanja (mesečnih izveštaja odstupanja, odnosno upoređivanje situacije kakva je u tom trenutku u odnosu na ono što je bilo planirano).

DA LI IMATE PITANJE ZA NAŠE EKSPERTE VEZANO ZA POSLEDICE COVID-19?

POSTAVI PITANJE