+381 11 303 91 04|office@confida.rs
Loading...
O Nama 2020-09-11T14:07:00+00:00

CONFIDA SEE je međunarodna savetodavna, konsultantska i revizorska kompanija sa mrežom kancelarija u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu, Albaniji i Crnoj Gori.

Stranim investitorirma u Jugoistočnoj Evropi pomažemo sa svim finansijskim i poreskim pitanjima koja se javljaju tokom njihovih investicionih projekata u regionu i Srbiji.

U sve globalizovanijoj ekonomiji savetujemo klijente iz svih oblasti poslovanja i razvojnih faza. Od kompanija koje tek počinju da uspostavljaju biznise do onih koji brzo rastu i kojima trebaju sofisticiraniji finansijskih modela, naš tim stručnjaka je tu da ponudi optimalne odgovore na sva pitanja.

Naše veliko međunarodno iskustvo ogleda se u našoj fleksibilnosti u prekograničnoj komunikaciji i saradnji sa svim našim kancelarijama.

CHRISTIAN BRAUNIG

MANAGING PARTNER

Christian ima više od 15 godina iskustva u poreskom savetovanju i reviziji u industriji finansijskih usluga širom regiona jugoistočne Evrope. Njegove glavne oblasti ekspertize su klasično poresko savetovanje i međunarodno poresko planiranje i savetovanje.

Težiste delatnosti projekata koje je Christian vodio bili su u oblastima poreske optimizacije u okviru transakcija spajanja i akvizicije, restrukturiranju i reorganizaciji preduzeća i sporazuma o dvostrukom oporezivanju i transfernih cena.

Od 2008. godine je radi u kancelariji u Srbiji, gde je 2011. godine postao generalni partner. Iste godine imenovan je za direktora kancelarije u Gracu. Godine 2015. postao je generalni partner u hrvatskoj kancelariji.

Christian je magistaristrirao poslovnu administraciju na Karl-Franzens-Univerzitetu u Gracu i član je austrijske komore ovlašćenih računovođa i revizora.

NEVENKA PETROVIC

DIRECTOR

Nevenka magistrirala na Bečkom univerzitetu za ekonomiju i biznis i članica je Srpskog udruženja računovođa i revizora.

Nevenka ima preko 10 godina profesionalnog iskustva u reviziji i pripremi finansijskih izveštaja koji su u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima računovodstva i revizije.

Ima bogato iskustvo u reviziji, angažovanju u osiguranju i transakcija spajanja i akvizicije. Učestvovala je u mnogim transnacionalnim projektima u različitim industrijama od naftne i gasne industrije do maloprodaje i farmaceutske indistrije. Pre njenog trenutnog položaja, Nevenka je bila senior revizor u kompaniji Deloitte.

NIKOLA JOVANOVIC

DIREKTOR

Nikola ima više od 10 godina iskustva u savetovanju lokalnih i multinacionalnih kompanija koje posluju na srpskom, crnogorskom i / ili bosanskom tržištu na projektima u vezi sa međunarodnim i lokalnim poreskim strukturiranjem, pitanjima u vezi sa primenom ugovora o dvostrukom oporezivanju, kao i pružanju celokupne podrške u oblasti poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrednost.

Pre dolaska u Confida tim, Nikola je sticao iskustvo u najvećim finansijskim institucijama u Srbiji, vodećoj advokatskoj kancelariji i revizorskim kućama članicama „Velike četvorke“ gde je obavljao funkciju poreskog i pravnog savetnika kako multinacionalnim tako i lokalnim kompanijama koje posluju u najrazličitijim delatnostima.

Naša područja ekspertize obuhvataju lokalna i međunarodnaznanja o porezno-pravnim, revizorskim i računovodstvenim propisima i međunarodnom poslovnom
okruženju. Kombinujemo međunarodno iskustvo i lokalno znanje u stvaranju rešenja za sve naše klijente kako
bismo im pružali podršku koja im je potrebna da ostvare svoje poslovne vizije.

Naše lokacije   

Ključ našeg uspeha leži u visokom nivou usluga i izuzetnim tehničkim veštinama i znanju našeg tima; mi prevazilazimo brojeve i zauimamo ulogu vašeg pouzdanog partnera koji je tu za sve vaše poslovne potrebe u konsaltingu.

Pošto najviše cenimo poverenje naših klijenata, smatramo da ovo je najvažnija osnova za saradnju, a istovremeno i primarni garant našeg uspeha.

Pozivamo vas da se sretnete sa nama kako bismo zajedni postigli vaše poslovne vizije.

Kontaktirajte Nas