+381 11 303 91 04|office@confida.rs

Rok za registraciju stvarnih vlasnika do 31. januara

Agencija za privredne registre Republike Srbije je 31. decembra 2018. uspostavila Registar stvarnih vlasnika. Sva domaća društva, kao i ogranci i predstavništva nerezidentnih društava su u obavezi da registruju podatke o stvarnom vlasništvu do 31. januara 2019. godine. Registracija podataka se vrši od strane društva/ogranka/predstavništva unosom informacija o stvarnim vlasnicima po osnovu:

  • Direktnog ili indirektnog vlasništva nad 25% udela/akcija u društvu;
  • Preovlađujućeg uticaja na donošenje odluka ili upravljanje društvom;
  • Indirektnog obezbeđivanja sredstava i značajnog uticaja na donošenje odluka;
  • Ukoliko je u vlasničkoj strukturi društva trast i ostala lica stranog prava za koje se ne obelodanjuje vlasnička struktura navodi se osnivač/korisnik/osoba koja dominantno utiče na upravljanje.

Istinitost podataka se potvrđuje elektronskim potpisom zakonskog zastupnika društva/ogranka/predstavništva.

2019-01-09T15:01:24+00:00 January 9th, 2019|

Leave A Comment