+381 11 303 91 04|office@confida.rs

Obaveze preduzetnika sa aspekta poreza

Ako ste razmišaljali da postanete freelancer (preduzetnik), a ne znate šta vam je potrebno za plaćanje poreza, možete pročitati u ovom tekstu.

Najlakši deo je da se prijavite se na neku od platformi Upwork, Freelancer.com i druge, i tamo kreirate svoj profil i počnete da radite. A onda tu dođe plaćanje i prihod iz inostranstva.

Vama inostrani klijent plaća kako se dogovorite sa njim, ili direktno na devizni račun, ili na PayPall ili Payoneer, pa vi posle taj novac skidate na devizni račun.

Ali sa aspekta države Srbije, bitna činjenica je da ste vi obavili neki rad, primili novac iz inostranstva, i da na taj novac morate da platite porez, a ovo su opcije:

pausalni porez

 

Plaćanje poreza po odbitku

Prvi način je da radite kao fizičko lice, nema registracije u Srbiji, samo odete na neku od platformi za freelencere, nađete klijenta i počnete da radite. I da, to je potpuno legalno.

Ali onog trenutka kada dobijete novac od klijenta imate 30 dana da popunite i podnesete poresku prijavu PP OPO i da platite porez državi kao fizičko lice. I to radite svaki put kada dobijete uplatu iz inostranstva. Ako imate puno manjih uplata ovo može biti zamoran posao. Ali ako imate jednu uplatu mesečno, i još nemate neke stabilne prihode iz inostranstva, ovo nije loša opcija.

Ali, ovo je najskuplji vid oporezivanja!

Kako to tačno izgleda? Na pojedinačnu sumu koju koju primite iz inostranstva država vam uzima sve poreze i doprinose kao na zaradu. Tačan iznos poreza koji plaćate zavisi od ugovora koji imate sklopljen sa stranim klijentom, pa negde plaćate manje, negde više poreza.

Ali, okvirno na primljeni iznos od 60.000 dinara, državi morate da date oko 30.000 dinara, znači pola.

Paušalno oporezivanje

Ova tema je veoma interesantna, i pisaćemo još o njoj, a ovde ćemo ukratko predsatviti zašto je dobro otvoriti paušalnu agenciju.

Prvo, naravno morate da registrujete agenciju u APR-u – Agenciji za privredne registre, tu odabirate opciju da želite paušalno da se oporezujete. Nakon toga vaša obaveza je da svakog meseca plaćate fikan iznos poreza i doprinosa koji vam Poreska uprava pošalje na adresu sedišta, gde ste registrovali vašu agenciju. Te poreze i doprinose plaćate odmah, odnosno oni počinju da teku od prvog dana registracije preduzetnika. Da li vi ostvarujete neki prihod ili ne, to Poresku upravu ne zanima, u obavezi ste da ih platite.

Kao preduzetnik paušalac, plaćate paušalno utvrđeni porez i socijalne doprinose. Ove dažbine utvrđene su zakonom, i njihova visina ne može se menjati osim promenama samih zakona. U pitanju su sledeće obaveze:

  • Porez na prihode od samostalne delatnosti u visni od 10%
  • Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje u visini od 26%
  • Doprinos na zdravstveno osiguranje u visini od 10,3%
  • Doprinos za slucaj nezaposlenosti je od ove godine 0,75%

Računajte da mesečne obaveze po Rešenju neće biti ispod 18.000 dinara. Visina obaveza zavisi od mesta u kome registrujete radnju, u unutrašnjosti je oko 18.000 do 25.000 dinara. U Beogradu: 30.000 dinara pa naviše. Ukoliko smatrate da ćete svakog meseca sigurno zaraditi više od ovog iznosa, paušalac je dobra opcija.

Pored gore navedenih obaveza postoje i drugi faktori koji utiču na paušalno oporezivanje.

Ono što, po našem iskustvu, većina preduzetnika paušalaca ne zna jeste: šta je poreska osnovica i kako se ona tačno računa. Ukratko – poreska osnovica je prosečna zarada u okviru vaše delatnosti, na vašoj teritoriji, i u vašoj sredini. Međutim, to nije sve. Postoji niz faktora koji mogu, ali i ne moraju, biti relevantni prilikom računjanja vaše porske osnovice.

Iako postoje faktori koji možda utiču na poresku osnovicu, postoje i faktori koji sigurno utiču na nju.

Jedan od tih faktora je prosečna mesečna zarada po zaposlenom na Republičkom nivou. U zavisnosti od toga gde obavljate vašu delatnost, može se posmatrati i zantno manji geografski prostor. Na primer, ukoliko obavljate delatnost u Beogradu, verovatnije je da će se gledati prosečna zarada na nivou opštine. To je slučaj i sa većinom drugih većih naselja u državi. Ovo će, naravno, imati značajnog uticaja na vaše paušalno oporezivanje, jer se vaša poreska osnovica računa na osnovu prosečne zarade.

Sledeći veliki faktor je pripadnost jednoj od 7 grupa, zasnovanih na preduzetnićkoj delatnosti. Dokument sa svim grupama možete preuzeti sa sajta poreske uprave, ili klikom na ovaj link.

A neki od drugih faktora koji mogu da utiču su na primer blizina tržnih centara, bolnica, i drugih institucija. Ukoliko se sedište vaše agencije nalazi u neposrednoj blizini nekoj od ovih institucija, moguće je da će Lokalna samouprava ili Poreska uprava odobriti uvećanje poreza i do 50% od prosečne zarade. Naravno, ovo takođe zavisi od toga u kom naselju se nalazite, i koliko mesto sedišta utiče na poslovanje u tom naselju.

Pored povećanja poreza usred raznih faktora, postoje i umanjenja poreza. Na primer: poslovanje u seoskim sredinama može da vam smanji poreske obaveze do 20% od prosečne zarade. Takođe, osobe preko 50, u slučaju žena, i 55, u slučaju muškaraca, mogu dobiti umanjenje poreza do 10%.

Glavne prednosti kada ste paušalac, i one su, svakako, odlične pogodnosti: nema troškova i gubljenja vremena na administraciju i knjigovodstvo, porez je fiksan i propisan i, nakon što je izmiren, nema dodatnog oporezivanja na prihod i slično, dok god njegovo godišnje prihodovanje ne prelazi 6 miliona dinara.

A ako želite sebi još više da olakšate i da sve online završite, i plaćanja i dokumeta i vođenje KPO knjige i izdavanje faktura, postoji odlično digitalno rešenje za to – Pausal aplikacija. Mi smo početkom ove godine sklopili sa Pausal saradnju i omogućli dosta pogodnosti, kao i njihovu asistenciju. Pogledajte na ovom linku o kakvim pogodnostima se radi i kako korišćenje ove aplikacije može da vam olakša vođenje vaše paušale agencije.

Oporezivanje dobitka

U ovom slučaju takođe registrujete preduzetničku radnju. Ista je procedura kod APR-a. Međutim, ovde ste takozvani preduzetnik knjigaš. To znači da vodite poslovne knjige i da vam je potreban knjigovođa.

U prvoj godini nakon poslovanja vi predviđate dobitak, i na njega plaćate tzv. akontaciju poreza i doprinosa. Znači i ovde obaveze počinju da teku od prvog dana osnivanja preduzetnika. Minimalni iznos, ako upišete da nećete ostvariti dobit, je oko 11.000 dinara. Dodajte još trošak knjigovođe i to su vam fiksni mesečni troškovi.

Kao registrovani Preduzetnik-„Knjigaš“ vaše obaveze su:

  • Vodite poslovne knjige – ili po sistemu dvojnog ili po sistemu prostog knjigovodstva
  • U akontacionoj poreskoj prijavi dajete procenu dobiti, i po toj procenjenoj dobiti plaća akontacije poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
  • Do 15. marta tekuće godine podnosi poresku prijavu i poreski bilans za prethodnu godinu u kojoj utvrđuje konačnu poresku obavezu.
  • Može da se opredeli za isplatu lične zarade – slobodan je u izboru iznosa koji će predstavljati ličnu zaradu, s tim što doprinose mora da plaća na najnižu osnovicu ukoliko je lična zarada niža od najniže osnovice.
  • Za ličnu zaradu treba da se opredele oni preduzetnici koji ne žele da uplaćuju doprinose u velikom iznosu.

Pogodnost  – bez plaćanja poreza i doprinosa u prvoj godini poslovanja

Do kraja 2020. godine, postoji još jedna dobra opija za preduzetnike u osnivanju, ali morate biti prijavljeni na Zavod za zapošljavanje najmanje 6 meseci pre otvaranja preduzetničke radnje. Ova opcija podrazumeva da u prvoj godini poslovanja ne plaćate nikakav porez, niti doprinose – to za vas plaća država.

Nadamo se da smo Vam pomogli da bolje razumete koliko i kako paušalci plaćaju porez. Ukoliko imate nekih daljih pitanja i treba vam pomoć naših poreskih stručnjaka, ili prosto želite sa nama da podelite vaše mišljenje, pišite nam na tax@confida.rs.

2019-05-15T12:36:38+00:00 May 15th, 2019|

Leave A Comment