+381 11 303 91 04|office@confida.rs

COVID-19: Administrativna pitanja

Sadržaj

Dopuna Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Narodna banka Srbije je objavila Odluku о dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Odluka“) koja je stupila na snagu 26. marta 2020. godine.

Shodno odredbama Odluke, u uslovima vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije COVID-19, obrasci koji se u skladu sa ovom odlukom dostavljaju Narodnoj banci Srbije u papirnom i elektronskom obliku mogu se dostavljati samo u elektronskom obliku, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

U uslovima vanrednog stanja dokumentacija koja se dostavlja u postupku izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom može se dostavljati i u elektronskom obliku, u pdf formatu, na imejl adresu izvestavanje.kpi@nbs.rs.

Narodna banka Srbije će u uslovima vanrednog stanja vršiti overu, odnosno prihvatanje navedenih obrazaca u elektronskom obliku.

Rezidenti koji su u uslovima vanrednog stanja izveštavali Narodnu banku Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom na napred navedeni način biće u obavezi da dostave Narodnoj banci Srbije dokumentaciju na osnovu koje su overeni obrasci za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom u papirnom obliku, na način propisan ovom odlukom, u roku od deset dana od prestanka vanrednog stanja.

Uputstvo za rad javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja

Komora javnih izvršitelja je po preporukama Ministarstva pravde donela uputstvo za rad javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja.

Naime, za vreme vanrednog stanja, javni izvršitelji ne odlučuju po predlozima za izvršenje, ne sprovode započeta izvršenja, ne vrše iseljenja, prodaje nepokretnosti I pokretnih stvari izvršnog dužnika I ne vrše obustave na penzijama, platama I drugim stalnim primanjima.

Javni izvršitelji obaveštavaju da dužnici, koji su zaključili sporazum o otplati komunalnih dugova na rate, mogu da zastanu sa dogovorenim uplatama i u slučaju nepoštovanja sporazuma neće se preduzimati izvršene radnje.

Komora javnih izvršitelja obaveštava Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela penzije izvršenim dužnicima po zaključcima i rešenjima koja su doneta u prethodnom periodu.

Takođe obaveštavaju poslodavce kojima je ranije naloženo sprovođenje izvršenja na zaradi izvršnog dužnika o uputstvu da se izvršenje odlaže do okončanja vanrednog stanja.

Uputstvo Komore javnih izvršitelja ne odnosi se na potraživanje  na osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja, kao i na predmete u kojima se namiruje potraživanje  na osnovu novčane naknade za telesno oštećenje prema propisima o invalidskom osiguranju, potraživanja koja se ostvaruju prema propisima o socijalnoj zaštiti, potraživanja na osnovu privremene nezaposlenosti, potraživanja na osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, potraživanja na osnovu stipendije i pomoći učenicima i studentima, kao i na izvršne postupke pokrenute na osnovu privremenih i predhodnih mera i izvršenja na računima pravnih lica.

Uputstvo Komore javnih izvršitelja u celosti je dostupno na internet stranici Komore. Uskoro će biti objavljene i informacije o načinu rada svake javnoizvršiteljske kancelarije za vreme vanrednog stanja.

Izmenjen način rada i komuniciranja poreske uprave Republike Srbije za vreme vanrednog stanja

Poreska uprava Republike Srbije obaveštava poreske obveznike da će za vreme trajanja vanrednog stanja, a u cilju bezbedonosno-zdravstvene zaštite građana i u skladu sa preporukama i merama koje sprovodi Vlada Republike Srbije, važiti izmenjen način rada i komuniciranja između poreskih obveznika i Poreske uprave.

Poreska uprava Republike Srbije savetuje korišćenje elektronskih servisa ePorezi, zatim elektronskog načina komuniciranja putem mejla, kao i korišćenje usluga Kontakt centra umesto poseta organizacionim jedinicama Poreske uprave.

Elektronski servisi ePorezi radiće nesmetano i u narednom periodu. Nesmetano će moći da se predaju elektronski potpisani obrasci poreskih prijava, prati status poslatih prijava, ima uvid u stanje na računima i dobiju e-uverenja.

Poreska uprava Republike Srbije omogućila je elektronski način komunikacije sa poreskim obveznicima otvorivši posebne mejl adrese za prijem podnesaka elektronskim putem. Spiskovi elektronskih adresa za prijem podnesaka elektronskim putem objavljeni su na sajtu Poreske uprave i vidno istaknuti u formi obaveštenja na objektima svih organizacionih jedinica Poreske uprave.

Za neposredan prijem podnesaka, ukoliko za tim postoji potreba, radiće četiri pisarnice Poreske uprave Republike Srbije i to:

Beograd

Pisarnica Poreske uprave u Beogradu, ul. Despota Stefana 118;

Novi Sad

Pisarnica Poreske uprave u Novom Sadu, ul. Modene 7;

Kragujevac

Pisarnica Poreske uprave u Kragujevcu, 27. marta 14 i

Niš

Pisarnica Poreske uprave u Nišu, ul. Nikole Pašića 24.

Pojačan je i rad Kontakt centra, kome se građani mogu obratiti radnim danom od 8:00 do 18:00 časova za sve informacije u nadležnosti Poreske uprave Republike Srbije na brojeve telefona:

  • 0700-700 007
  • 011-33 10 111
2020-04-28T11:11:35+00:00 April 28th, 2020|

Leave A Comment