KONCEPT PREDUZEĆA

Svakoga dana otkrivati nešto novo o sebi, koračati hrabro neuobičajenim putevima, stalno voditi računa o uspehu klijenata koji su nam povereni – to je CONFIDU u poslednjih trideset godina načinilo uspešnom mrežom za reviziju i konsalting.

Uz to smo – prepoznavši vrlo rano sve veći značaj međunarodnih odnosa - podsticali našu vlastitu internacionalizaciju, davali odlučan doprinos u formiranju globalnih mreža i koristili ih - kao i naše firme osnovane u jugoistočnoj Evropi – za optimizaciju spektra naših usluga.

Pošto smo svedoci fundamentalnih promena i pomeranja u svetskoj privredi, podstaknuti smo da se neprestano prilagođavamo ovom razvoju. To nam polazi za rukom, budući da smo u jednoj stvari nepromenljivi - u poštovanju i poverenju prema našem klijentu i u našoj obavezi da poštujemo etička merila.

Znamo, takođe, da naša delatnost – posebno kao revizora – zahteva građansku hrabrost da bi se došlo do nezavisnih procena na koje nije vršen uticaj.


Ponosni smo što nam je uspelo da za naš put pridobijemo izuzetno dobre saradnike, koji su delom postali i naši partneri, koji dalje prenose naš angažman i našu posvećenost radu sa klijentima.

Sveukupno gledano, naše delovanje je usmereno na optimalan doprinos uspehu naših klijenata. To ćemo pokušati da ostvarimo i u budućnosti, uz najvišu stručnost naših saradnika i pametno korišćenje naših resursa.