PORESKO SAVETOVANJE

Poresko savetovanje se kod nas ne završava izradom završnog računa već obuhvata sve privredne oblasti od poreskih obaveza preko pravnih poslova sve do savetovanja u vezi sa poslovanjem. CONFIDA aktivno savetuje i ukazuje na to kako možete da izvršite optimizaciju u Vašem preduzeću.

Mi prepoznajemo kritične faktore u preduzeću i ukazujemo na puteve za rešenja problema ili na mogućnosti unapređenja. Zajedno sa našim klijentima, sprovodimo naše preporuke u delo i vršimo optimizaciju poslovnih procesa.

Lično savetovanje kao i razumljiva priprema složenih stručnih tema je u središtu pažnje naših saradnika. Vaš međunarodni format i lokalna nadležnost, kao i odlični kontakti sa advokatima, notarima, vlastima, bankama, razvojnim institucijama i sa drugim javnim poslovima, predstavljaju osnovu za pružanje savetodavnih usluga na najvišem nivou.

 

Težišne tačke nadležnosti u oblasti poreza i ekonomije su sledeće: