Savetovanje u vezi osnivanja i izbora pravnog oblika

Jedno od težišta naše delatnosti je savetovanje prilikom osnivanja preduzeća, sticanju ili otuđenju preduzeća ili dela preduzeća, razvoju holding konstrukcija, realizaciji i izradi koncepta restrukturiranja, kao i osnivanju fondacija.

Izbor optimalne pravne forme spada u najvažnije i najteže odluke u vezi sa preduzećem, koje zavise od mnogih različitih faktora. Treba uzeti u obzir pitanja odgovornosti, mere za nabavku kapitala, ovlašćenje za upravljanje, poreska pitanja itd.

Pri izboru pravne forme stoga treba razmotriti kako lične, tako i poreske, ekonomske i društveno-pravne kriterijume.

Sprovođenje mera restrukturiranja kao i formulisanje propisa za predaju preduzeća i nasleđivanje takođe spadaju u oblast naše delatnosti.

U slučaju zainteresovanosti sa zadovoljstvom ćemo dogovoriti neobavezan prvi sastanak.