Zastupanje u vezi sa porezima na zarade i socijalnim osiguranjem

U oblasti obračuna plata, prava na rad i socijalnog osiguranja konstantno dolazi do promena u zakonu. Premeštanjem procesa obračuna plata na spoljne stručnjake, koji Vas savetuju i zastupaju takođe i u procedurama revizije pred poreskim vlastima, radićete efikasno i odvojiti više vremena za vođenje preduzeća.


CONFIDA je Vaš stručni, kompetentni partner, koji je stalno upoznat sa najnovijim tokovima i već danas vodi računa o razvoju događaja koji će se desiti sutra.