Savetodavne usluge opštinama

CC Communal Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. (društvo za poreski konsalting sa ograničenom odgovornošću) pruža svetoddavne usluge opštinama i velikim regionalnim korporacijama u vezi sa poreskim a posebno privrednim pitanjima. Tu spada i finansijski konsalting, pri čemu se posebno uzimaju u obzir ograničavajuće odredbe u skladu sa kriterijumima iz Mastrihta. Pomoću optimalnog planiranja poreza i kreativnih finansijskih modela opštine mogu da sprovode komercijalne i projekte od opšte koristi, uz postojeće restrikcije, u korist građana i za njihov kvalitetniji život.

U spektar usluga spada i savetovanje u vezi sa saniranjem, odn. optimizacijom troškova i usluga javnih preduzeća, a posebno prelaskom komunalno-privrednih preduzeća u privatno-pravna preduzeća mogu se ostvariti komercijalne i poreske povoljnosti. U vezi sa time na raspolaganju su Vam stručnjaci CC Communal Steuerberatungsgesellschaft m.b.H., u načelu na svakoj lokaciji.