Posebne provere/ računovodstveno relevantne usluge podrške

Dodatno uz delatnost na polju revizije finansijskih izveštaja, CONFIDA nudi i ostale zakonske kontrole kao što su usluge slične reviziji i Due Diligence (temeljno sagledavanje i upoznavanje - na strani kupca i dobavljača), na primer:

  • Praćenje i podrška pri usklađivanju godišnjih finansijskih izveštaja sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS)

  • Računovodstvene i kontrole poslovanja udruženja, fondacija i institucija javnog prava.

  • Kontrole osnivanja društava kapitala.

  • Kontrole u vezi sa promenom oblika društva (kontrole preostale imovine i kontrola podele)

  • Kontrole internih kontrolnih sistema (IKS) uključujući i IT sisteme i sisteme za menadžment rizika.