REVIZIJA

Mi sebe ne vidimo samo kao zakonom propisanu kontrolnu instancu. Naprotiv, mi za naše klijente radimo više kao partner. Kao partner, koji konstruktivno ulaže sva svoja znanja u vezi sa delatnošću revizije, u korist naših klijenata. Iskustva u oblasti Due-Diligence ispitivanja (detaljnog sagledavanja i upoznavanja) kao i provere internih kontrolnih sistema i IT ispitivanja zaokružuju spektar delatnosti u ovoj oblasti.

Sa saradnicima iz CONFIDA-e na raspolaganju Vam je iskusan i uigran tim za vršenje revizija, sa dugogodišnjim stažom u firmi. Stoga se revizije vrše vrlo efikasno i fokusirano.

Zbog svog kombinovanog iskustva ovaj tim je stekao opsežna znanja iz svih privrednih grana.

Da bi udovoljio visokim zahtevima u pogledu kvaliteta i omogućilo kontinuirano napredovanje, tim za reviziju je među prvima u Austriji dobio sertifikat u skladu sa Zakonom o obezbeđenju kvaliteta konačne revizije (A-QSG).