Kontroling

U najvažnije faktore uspeha u privrednom životu ubraja se upravljanje preduzećem, u skladu sa njegovom veličinom i složenošću. CONFIDA je razvila odgovarajuća znanja i sredstva kako bi mogla optimalno da savetuje klijente prilikom implementacije sistema koji su potrebni i adekvatni za Vaše preduzeće.

 

Bilo da se radi o uvođenju sistema za menadžment rizika ("RMS"), informacionog sistema menadžmenta ("MIS") ili o oceni prikladnosti internog sistema kontrole ("IKS"), da li želite da uvedete detaljno poslovno planiranje sa periodičnim upoređivanjem stvarnog i potrebnog stanja ili sistem obračuna troškova – CONFIDA će biti Vaš pouzdan partner.