Ekspertiza

Razlozi da preduzetnik izda nalog za izradu ekpertize za određena pitanja toliko su brojni koliko je složen današnji privredni život. Sve složenije privredno, poresko i pravno okruženje u kome se odvija današnji poslovni život zahteva, više nego ikada, procenu određenih činjeničnih stanja od strane eksperata. Pored razjašnjavanja činjeničnog stanja, ekspertize služe isto tako i da bi preduzetniku obezbedile dokumentaciju o njegovom pravilnom poslovanju.

 

Tim CONFIDA ima višegodišnje iskustvo u proceni konkretnih ekonomskih, poreskih i pravnih činjenica, i njihovom dejstvu, kao i u preglednom prikazivanju rezultata procene putem ekspertiza u pismenoj formi. Naši nalogodavci za izradu ekspertiza su preduzeća, privatna lica i sudovi.

 

Ukoliko vam je potrebna stručna kritika ekspertize koju je uradilo neko treće lice, naš tim će Vam rado izaći u susret.