Forenzičke usluge

Kako u Austriji, tako i širom sveta, poslednjih godina dogodilo se nekoliko spektakularnih prevara u velikim preduzećima (krivotvorenja završnog računa, pronevere, nelojalnost, obmane, korupcija, pranje novca itd.). Mnogi preduzetnici su, uprkos tome, potcenili rizik da sami postanu žrtve prevare u sopstvenom preduzeću. Prevara nije pitanje veličine preduzeća ili branše, nego prilike, sposobnosti i sredstava.

 

CONFIDA će Vas podržati u nastojanjima da preduzmete mere protiv prevara a time i nastanka šteta koji mogu na kraju da ugroze Vašu egzistenciju. U slučaju da postoje naznake u vezi sa prevarom u preduzeću, neophodno je preduzimanje mera bez odlaganja, kako bi se šteta ograničila odnosno izbegla u budućnosti. Spektar usluga u takvom slučaju obuhvata, između ostalog, utvrđivanje činjeničnog stanja, pribavljanje dokaza kao i obračun štete.