INVENTING THE FUTURE 
WITH CONFIDENCE

CONFIDA je međunarodna mreža za poresko savetovanje, konsalting i reviziju, sa kancelarijama u Austriji i brojnim zemljama jugoistočne Evrope. - o nama

Publikacije

Izvestaj o transparentnosti 2015

Izvestaj o transparentnosti